Mussen onder zonnepanelen

Wat kunt u preventief doen tegen mussen en hun nesten onder zonnepanelen? En wat mag wel en niet doen bij deze beschermde vogelsoort? Dit zijn belangrijke vragen, omdat mussen onder zonnepanelen lastig kunnen zijn. Voor mens én het dier zelf. In dit artikel leggen we uit wat u kunt doen.

Algemeen19 juni 2023

Zo voorkomt u problemen door mussen onder zonnepanelen

Deze bekende vogelsoort kennen we allemaal. Er komen in Nederland twee soorten mussen voor. De ringmus is te vinden in agrarisch cultuurland, bij boerderijen en aan de rand van dorpen. En de huismus, een broedvogel die vooral in steden en dorpen leeft. Huismussen leven graag bij mensen in de buurt, vooral op ‘rommelige’ plekken waar veel kleine hoekjes en gaatjes zijn om nesten te bouwen. Mannetjes en vrouwen verschillen qua uiterlijk nogal van elkaar. Mannetjes zijn roodbruin met grijs en bruin. En vrouwtjes hebben een overwegend bruin verenkleed.

Mussen staan op de ‘Rode lijst van de Nederlandse broedvogel’, omdat het aantal broedparen de afgelopen 40 jaar met zo’n 50% is afgenomen. De huismus is ook een beschermde diersoort. Wat dit betekent? Dat u ze niet opzettelijk mag storen, niet aan hun nesten mag komen en ze niet mag doden of vangen.

De huismus broedt van eind maart tot augustus. Mussen bouwen graag hun nest in de buurt van de nesten van de rest van de kolonie. Nesten worden vaak gebouwd onder dakpannen en in kleine ruimtes aan de buitenkant van gebouwen. Steeds vaker broeden mussen ook onder zonnepanelen. Zonnepanelen geven de mussen namelijk veel beschutting. Voor eigenaren van zonnepanelen vormt deze vogelsoort een potentieel probleem. Want waar vogels leven, zijn ook uitwerpselen. Deze uitwerpselen komen vaak bovenop de zonnepanelen terecht en geven diverse problemen zoals rendementsverlies. Ook kan het zelfs (brand)gevaarlijk zijn.

Problemen door mussen onder zonnepanelen

Het nest van een mus bestaat vaak uit allerlei soorten materialen, zoals takjes, stro, veertjes en haren. Ontdekt u een mussen nest onder uw zonnepanelen, dan is het verstandig om gelijk in actie te komen. Waarom? Omdat het nestmateriaal gevaarlijk is en de zonnepanelen kan beschadigen.

Mussen bouwen hun nest onder de zonnepanelen, omdat ze daar beschermd zijn tegen weersinvloeden van buitenaf. Maar die ruimte onder de zonnepanelen zit er natuurlijk niet voor niets. Die is nodig voor goede ventilatie en rendementsbehoud. De compactheid van het mussennest zorgt dat de ventilatie wordt belemmerd.

Daarnaast zijn uitwerpselen en nestmateriaal vervuilend voor de zonnepanelen en kan het optimale opname van zonne-energie in de weg staan. Vervelend? Ja. Want zo kan het rendement van uw zonnepanelen achteruitgaan. Het nestmateriaal, dat de mus bij elkaar sprokkelt om het nest te bouwen, kan krassen in de folie aan de onderkant van de zonnepanelen veroorzaken.

Als een mus eenmaal besloten heeft daar zijn nest te bouwen, is het lastig ze weg te krijgen. Ze broeden namelijk bijna het hele jaar door en zijn gewoontedieren, wat in dit geval betekent dat ze terugkeren naar hetzelfde nest.

Mussen onder zonnepanelen voorkomen

Om al deze ongemakken en gevaren te voorkomen, kunt u het beste vogelwering van BirdBlocker plaatsen. Het product dat u hiervoor gebruikt wordt vogelschroot genoemd. Dit is een stevige kunststof strip die onder het zonnepaneel gemonteerd wordt. De strip is voorzien van rechtopstaande kunststof naalden, die aansluiten op de panelen. Er zijn op strategische plekken verbindingsbruggen tussen de naalden aangebracht, zodat vogels deze niet ombuigen en er doorheen glippen. De vogels kunnen het materiaal ook niet breken. BirdBlocker is een oplossing om te voorkomen dat vogels zich nestelen onder zonnepanelen. Dat klinkt misschien hard, maar op de lange termijn is het voor de vogels zelf ook beter dat ze nestelen in hun natuurlijke habitat.