Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De groei van ons bedrijf, BirdBlocker, zien wij als een uitgelezen kans om bij te dragen aan een betere wereld.

De groei van ons bedrijf, BirdBlocker, zien wij als een uitgelezen kans om bij te dragen aan een betere wereld. Het ondernemen om kapitaal te vergaren biedt weinig bevrediging. Wij werken in een sfeer waar plezier in het ondernemen voorop staat en zijn vastberaden om in alles wat wij doen bij te dragen om de wereld een klein beetje beter te maken. Wij zagen bij veel bedrijven dat de term MVO synoniem stond voor een marketingverhaal waar weinig tegenover stond, waar wij het als kernwaarde van BirdBlocker zien. In alles wat wij doen hanteren wij het stewardship principe. In het goed Nederlands betekent dit dat wij ons als rentmeesters of goed huisvaders willen gedragen. Als bedrijf nemen wij verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, het milieu, de maatschappij waar we in leven en proberen hier met gezond verstand aan bij te dragen.

Ons product

De inspiratie van BirdBlocker is vanuit de praktijkervaring ontstaan. Eigenaar en ontwikkelaar Paul zag dagelijks in het veld, dat vogels en zonnepanelen een slechte combinatie zijn. Zoals op de rest van de site te lezen is, beschadigen zij panelen, levert de aanwezigheid van vogels overlast en is het (brand-) gevaarlijk. Het is zelfs nog problematischer voor het vogelwelzijn. In de nest-periode vinden ze een mooie plek in de luwte en beschut van weer en wind. Zodra de zoninstraling toeneemt, wordt het onder de zonnepanelen al snel boven de 70 graden. Het gevolg is dat vogels hun nest in de steek moeten laten en/of eieren in de schaal gekookt worden.

Bij de ontwikkeling van ons product stond functionaliteit, kwaliteit en montage-gemak voorop. Daarbij wilden wij dat onze oplossing duurzaam zou zijn door als enige in de markt de gehele verwachte levensduur van de panelen mee te gaan.

In de productontwikkeling is gekozen voor een langlevend materiaal maar was de meest vooraanstaande eis dat de grondstof na gebruik volledig recyclebaar was. Onze product ontwikkelaars zijn druk doende om te kijken of wij nog een stap verder kunnen: Cradle-to-Cradle.

Het aanbrengen van BirdBlocker is daarmee een duurzame keuze: zowel financieel, in het belang van dierenwelzijn als ook in productspecificaties.

Trees for all

Onze oplossing weert vogels onder uw zonnepanelen. Dat is niet alleen beter voor u en uw systeem maar ook voor de vogels zelf. Wij vinden het belangrijk dat we hen dan wel voorzien van een goede alternatieve locatie om hun nest te bouwen. Zodoende werken wij samen met Trees For All om hun natuurlijke habitat uit te breiden. Dit wordt natuurlijk mogelijk gemaakt door uw aankoop!

Omdat het fundament van onze oplossing in de zonne-energie ligt, weten wij hoe belangrijk het klimaat is voor de optimale, efficiënte werking van een zonnepaneel. Door de opwarming van de aarde, staat ook deze milieuvriendelijke oplossing voor energiewinning op de langere termijn onder druk. De aanplant van bomen remt de klimaatverandering. Daarnaast is het vermogen van bomen om CO2 op te nemen een mooie manier om de impact die onze productie- en transport- inspanningen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen alsnog hebben, te compenseren.

Dit is dan ook waarlijk een doel dat wij een warm hart toedragen en wij bedanken alle klanten die onze bijdrage uiteindelijk mogelijk maken voor hun bijdrage.

Bekijk de brochure