Företagens sociala ansvar

Vi ser tillväxten av vårt företag, BirdBlocker, som en utmärkt möjlighet att bidra till en bättre värld.

Vi ser tillväxten av vårt företag, BirdBlocker, som en utmärkt möjlighet att bidra till en bättre värld. Att göra affärer enbart för ekonomisk vinnings skull är sällan tillfredsställande. Vi arbetar i en atmosfär där nöjet att bedriva affärer är avgörande, och vi är fast beslutna om att bidra till att göra världen lite bättre i allt vi gör. Många företag använder begreppet CSR främst som en marknadsföringsstrategi med begränsad ömsesidighet, men hos BirdBlocker ser vi det som ett kärnvärde. Vi tillämpar principen om ansvarstagande förvaltarskap i allt vi gör. I klartext betyder det att vi vill agera som förvaltare eller goda familjefäder. Som företag tar vi ansvar för våra medarbetare, miljön och det samhälle vi lever i och försöker med sunt förnuft bidra till allt detta.

Vår produkt

BirdBlockers inspiration har sitt ursprung i praktisk erfarenhet. Ägaren och skaparen Paul konstaterade i sitt dagliga arbete ute på fältet att fåglar och solpaneler är en dålig kombination. Som det går att läsa på hemsidan så orsakar förekomsten av fåglar skador på panelerna, samtidigt som det är en olägenhet och utgör en brandrisk. Ännu värre är det för fåglarnas välbefinnande. I häckningsperioden hittar de en fin plats i lä, i skydd från vind och regn. Så snart strålningen från solen ökar stiger temperaturen snabbt till över 70 grader under solpanelerna. Då måste fåglarna antingen överge sitt bo eller så kokas äggen i sina skal.

När vi utvecklade vår produkt var funktionalitet, kvalitet och enkel montering av största vikt. Vi ville också att vår lösning skulle vara hållbar och vara den enda på marknaden som håller under panelernas hela förväntade livslängd.

I produktutvecklingen valdes ett långlivat material, men det viktigaste kravet var att råvaran var fullt återvinningsbar efter användning. Våra produktutvecklare är upptagna med att se om vi kan gå ännu ett steg längre: Cradle-to-Cradle.

Att skaffa en BirdBlocker är därför ett hållbart val: ekonomiskt, med hänsyn till djurskydd och även vad gäller produktspecifikationer.

Trees for all

Vår lösning skrämmer bort fåglar under dina solpaneler. Detta är inte bara bättre för dig och ditt system, utan också för fåglarna själva. Vi tycker att det är viktigt att vi ger dem en bra alternativ plats att bygga sitt bo. Därför arbetar vi med Trees For All för att utöka deras naturliga livsmiljö. Detta möjliggörs såklart av ditt köp!

Eftersom vår lösning bygger på solenergi vet vi hur avgörande klimatet är för att uppnå den optimala och effektiva driften av solpaneler. På grund av den globala uppvärmningen hotas även denna miljövänliga energiproduktionslösning på lång sikt. Att plantera träd kommer att bromsa klimatförändringarna. Dessutom är trädens förmåga att absorbera koldioxid en utmärkt metod för att kompensera för den påverkan som våra produkter och transporter fortfarande har, trots alla förebyggande åtgärder.

Detta är verkligen ett mål som ligger oss varmt om hjärtat, och vi tackar alla kunder som gör vårt arbete möjligt genom sitt stöd.

Se broschyren