Vad vi gör

Vår lösning är enkel att tillämpa och förhindrar att fåglar häckar under dina solpaneler. Det är helt förståeligt att fåglar vill ha en torr, skyddad plats för att bygga bo. Och det råkar vara så att din solenergianläggning uppfyller alla dessa krav under häckningsperioden. Det är till och med trevligt och varmt där. Kombinationen av fåglar och solpaneler är helt enkelt oönskad – och till och med farlig – för alla inblandade parter: för fåglar, människor och själva installationen.

Varför är en BirdBlocker nödvändig?

Som tidigare nämnts är solpaneler och fåglar en oönskad, och till och med farlig, kombination. Det finns en lista med argument (som vi kommer att gå igenom) om varför det är oönskat. Det rekommenderas att varje installation är försedd med ett BirdBlocker-system och som installatör är det nödvändigt att informera dina kunder om detta:
– Under häckningssäsongen är temperaturen under solpanelerna väldigt behaglig. När fåglar bygger bo och temperaturen stiger under sommar blir det snabbt 70 grader under panelen. Fåglarna lämnar sina bon och det slutar med att äggen kokas i sina skal.
– Boet består huvudsakligen av kvistar. Både under transport och i boet kan dessa orsaka repor på den ledande folien. Detta kan inte bara orsaka irreparabel skada på panelen, det kan också göra att resten av systemet inte fungerar. Detta sänker/minimerar avkastningen och då återstår frågan: när kommer du att märka detta? För att inte tala om reparationskostnaderna.
– Byggmaterialet är brandfarligt. Dessutom är fåglarna ständigt i närheten av elektroniken och kablarna. Fågelspillning är sur och kan även påverka kabeldragningen på sikt. Då behövs inte mycket mer för att det ska börja brinna.
– Flygandet fram och tillbaka gör att panelerna med tiden blir extra smutsiga. Detta har en oväntat stor effekt på effektiviteten i hela installationen.
– När fåglar, särskilt kajor, väl har häckat under panelerna kommer de alltid att försöka återvända. Förebyggande installation är därför önskvärt.
– Fåglar under solpanelerna är en källa till olägenheter. Inte bara fågelspillning och lukt utan även buller. Tänk på det ständiga prasslet och skramlet på taket och fågelungarnas kraxande och pipande, till exempel.

Vad är en BirdBlocker?

BirdBlocker är en stadig plastlist som monteras under solpanelen. Listen har nålar/taggar, som ligger tätt mot taket och gör det omöjligt för fåglar att ta sig in under solpanelen. Det finns ett slags brygga mellan nålarna så att fåglar inte kan passera mellan dem. På grund av materialvalet är det praktiskt taget omöjligt att bryta dem. Den unika konstruktionen med klämmor underlättar monteringen, men gör det samtidigt omöjligt för fåglarna att bända loss dem. Med andra ord, en komplett och genomtänkt lösning.

Hur kom BirdBlocker till?

Grundaren och utvecklaren Paul van der Ven har nu 20 års erfarenhet av solpanelsbranschen. I sitt dagliga arbete såg han hur många problem fåglar orsakar. När det också blev tydligt hur mycket skada de orsakar och vilken inverkan som häckningsbeteendet hade på djurens välbefinnande föddes idén till BirdBlocker.
De senaste åren har han utvecklat olika produkter för att ta itu med detta problem. Eftersom det på marknaden fanns ett ökande behov av en professionell, hållbar och välfungerande lösning skapades BirdBlocker. Som erfaren expert inom installationsbranschen var en av våra främsta målsättningar att göra installationen enkel, hållbar och vandaliseringssäker, samt möjlig att genomföra utan verktyg. Tack vare BirdBlockers unika klämmor kan garantin för dina solpaneler bibehållas, något som är extremt ovanligt på marknaden. BirdBlocker passar på 95 % av de konventionella panelerna (se bild på monteringssidan). Den unika kombinationen av 'BirdBlocker-lister med nålar och justerbar längd säkerställer att de alltid är justerbara och att inga separata och dyra hörndelar krävs. Med detta garanterar vi att fåglar, i 99 % av fallen, kommer att hålla sig borta i 10 år.
BirdBlockers mål är enkelt: ""Förebygga olägenheter/skador från fåglar och ohyra på solpaneler"". Vi utvecklar och förbättrar kontinuerligt våra produkter för detta ändamål.

Vilka är fördelarna med lösningarna från varumärket BirdBlocker?

  • Slitstark produkt, gjord för att hålla lika länge som dina paneler
  • Snyggare tak tack vare mindre fågelspillning
  • Inga skruvar eller borrar, så du behåller din garanti på panelerna
  • 10 års produktgaranti på materialet
  • Förlänger livslängden på dina solpaneler
  • Miljömedveten design: 100 % återvinningsbar
  • Tack vare det unika materialet, det enda på marknaden som verkligen är UV- och frostbeständigt
  • Lätt att montera utan verktyg tack vare vårt sofistikerade klämsystem
  • Ett omfattande partnernätverk med kvalificerade tekniker

Kajan är boven

Det är ingen slump att kajan har inkluderats i vår företagsidentitet. Den här fågeln har ett dåligt rykte när det kommer till solpaneler. Kajan är en seg och skicklig fågel som gärna häckar på en skyddad plats. Och den hittar en sådan plats under solpaneler. När kajan har upptäckt platsen kommer den definitivt tillbaka och fortsätter att försöka ta sig in under panelen.

Men se upp, det är inte alltid kajan som är boven. Andra fåglar vet också var de kan hitta dessa platser.