Αγροτικές Επιχειρήσεις, Γεωργία & Κτηνοτροφία

Τα ηλιακά πάνελ για αγροτικές επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή. Μια επένδυση που θέλετε να προστατέψετε. Επιπροσθέτως, μια επένδυση στη βιωσιμότητα που δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για τη φάρμα και τα ζώα σας. Με το BirdBlocker, αυξάνετε τη βιοασφάλεια και την πυρασφάλεια στις εγκαταστάσεις σας, καθώς και την απόδοση των ηλιακών σας πάνελ. BirdBlocker: φιλικό προς τα ζώα προστατευτικό πουλιών με ασύγκριτη ευκολία εγκατάστασης.