Δήλωση αποποίησης ευθυνών για τον ιστότοπο www.BirdBlocker.com

Αυτή η σελίδα περιέχει τη δήλωση αποποίησης ευθυνών για τον ιστότοπο www.BirdBlocker.com, όπως διατίθεται από την BirdBlocker. Στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών παραθέτουμε τους όρους υπό τους οποίους οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας διατίθενται σε εσάς.

Πνευματική ιδιοκτησία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες του παρόντος ιστότοπου δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τις αντιγράψετε, δεν θα τις διανείμετε και δεν θα τις χρησιμοποιήσετε ή θα τις καταχραστείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μπορείτε να αναπαράγετε τις πληροφορίες του παρόντος ιστότοπου αποκλειστικά βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας.

Κανένα κείμενο, φωτογραφικό ή άλλο υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της BirdBlocker. Όλη η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στην BirdBlocker.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια του περιεχομένου

Κατά περίπτωση:

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντικατοπτρίζουμε την πραγματικότητα και την προβλεπόμενη τιμολόγηση όσο το δυνατόν καλύτερα όταν πρόκειται για τις τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας. Τα σφάλματα που προκύπτουν σε αυτό το πλαίσιο, τα οποία είναι σαφώς λάθη προγραμματισμού ή πληκτρολόγησης, δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύονται ως λόγος για να διεκδικήσετε ή να υποθέσετε μια σύμβαση ή συμφωνία με την BirdBlocker.

Η BirdBlocker καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρεί τον ιστότοπό της όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένο. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη εάν, παρά τις προσπάθειες αυτές, οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ελλιπές ή/και εσφαλμένο.

Οι πληροφορίες ή/και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο προσφέρονται προς πώληση χωρίς καμία εγγύηση ή αξίωση για την ακρίβειά τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε, να διαγράφουμε ή να αναδημοσιεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αναθεωρήσεις

Σε περίπτωση που η παρούσα δήλωση αποποίηση ευθυνών αναθεωρηθεί, μπορείτε να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση της δήλωσης αποποίησης ευθυνών του ιστότοπου www.BirdBlocker.com σε αυτήν τη σελίδα.