Oświadczenie dotyczące witryny www.BirdBlocker.com

Niniejsza strona zawiera oświadczenie dotyczące witryny www.BirdBlocker.com udostępnione przez firmę BirdBlocker. W tym oświadczeniu określamy warunki udostępniania informacji na naszej stronie internetowej.

Własność intelektualna

Możesz korzystać z informacji zawartych na tej stronie bezpłatnie, pod warunkiem że nie będziesz ich kopiować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny niewłaściwy sposób. Informacje zawarte na tej stronie internetowej można powielać wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych.

Żaden tekst, zdjęcia ani inne materiały znajdujące się na tej stronie nie mogą być powielane bez wyraźnej pisemnej zgody BirdBlocker. Cała własność intelektualna należy do BirdBlocker.

Nie gwarantujemy bezbłędności

W stosownych przypadkach:

Dokładamy wszelkich starań, aby cennik prezentowany na naszej stronie jak najdokładniej odzwierciedlał rzeczywistość i zamierzone ceny. Błędy powstałe w tym zakresie, które są wyraźnie błędami programistycznymi lub pisarskimi, nie powinny być nigdy interpretowane jako powód do roszczeń lub domniemań wynikających z umowy lub porozumienia z firmą BirdBlocker.

Firma BirdBlocker dokłada wszelkich starań, aby jej strona internetowa była jak najbardziej aktualna. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności odpowiedzialności, jeśli pomimo tych wysiłków jakiekolwiek informacje lub treści na tej stronie będą niekompletne lub nieprawidłowe.

Informacje lub produkty znajdujące się na tej stronie internetowej są przedstawiane w celu sprzedaży bez jakiejkolwiek gwarancji ani twierdzeń co do ich dokładności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia lub ponownego opublikowania wszelkich informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Wersje

W przypadku zmiany niniejszego ostrzeżenia najnowsza jego wersja będzie dostępna na stronie www.BirdBlocker.com.