Lantbruk, jordbruk & djuruppfödning

Solpaneler för jordbruksföretag blir alltmer populära. En investering du vill skydda. Lika viktigt är en investering i hållbarhet som inte utgör någon risk för din gård och dina djur. Med BirdBlocker förbättrar du både biologisk säkerhet och brandsäkerhet samt dina solpanelers effektivitet. BirdBlocker: djurvänligt fågelskydd med oerhört enkel installation.

Fördelar med BirdBlocker

Djurvänligt

BirdBlocker skrämmer bort fåglar på ett djurvänligt och effektivt sätt. Detta förhindrar bland annat spridning av infektionssjukdomar som fågelinfluensa och parasiter som röda kvalster.

Drift

BirdBlocker produktgaranti? Det skyddar dina solpaneler, förlänger deras livslängd och ökar deras effektivitet.

Kvalitet

BirdBlocker är säker, effektiv, miljövänlig och TÜV-certifierad. Producerad i Europa och uppskattad i hela världen.

Garanti

Du får 10 års materialgaranti, bland annat för att BirdBlocker är UV- och frostbeständig. Tillit innebär säkerhet, och säkerhet minskar risker.

Kompatibilitet

BirdBlocker passar alla standard-solpaneler på sneda tak. Den är kompatibel med alla typer av installationer.

Installation

BirdBlocker är lätt att installera om du redan har solpaneler. Men även när din nya installation ska installeras.

Att kombinera säkerhet och effektivitet

Ökningen av solpaneler inom jordbruket innebär biologiska risker och brandsäkerhetsrisker. Likväl vill du ha optimal avkastning på din investering. Och det är just i denna skärningspunkt som BirdBlocker spelar en viktig roll.

Brandsäkerhet

Hur försäkrar jag mig om att mina stall är brandsäkra? Cirka 25 % av alla bränder i stall orsakas av felaktiga elinstallationer. Sedan 2020 har antalet fördubblats. I detta fall beror orsaken till denna ökning på olämpliga och otillräckligt skyddade solcellsinstallationer. Genom att installera BirdBlocker arbetar du förebyggande mot säkrare stall. På detta sätt kommer fåglar inte att bygga bon under dina paneler, attackera kablar med sina näbbar eller orsaka erosion med sin sura avföring.

Biosäkerhet

Hur skyddar jag mitt fjäderfä från sjukdomar? Vilda fåglar kan vara bärare av infektioner och parasiter, såsom fågelinfluensa och röda kvalster. Därför är det smart att hålla de här fåglarna borta som en förebyggande åtgärd, så att de häckar i sin naturliga livsmiljö. Och inte under dina solpaneler, där även ventilationsöppningen i stall ofta finns.

Effektivitet

Hur ser jag till att min investering i solpaneler lönar sig? Solpaneler kräver ofta en rejäl investering. Därför vill du gärna skydda denna investering. Mot fåglar som kan sprida sjukdomar och kan orsaka bränder. Eller kan sänka din effektivitet genom att smutsa ned dina paneler med till exempel avföring i onödan.

För vilka tak passar BirdBlocker?

Snedtak . Men en lösning är också under utveckling för platta tak, flytande solpaneler och fältssystem. För att skydda din investering och göra den ännu mer effektiv. Men självklart även för att vara både djurvänlig och affärsinriktad.

Se alla fördelar

Vår BirdBlocker

Vi har den högsta TÜV-certifieringen. Och det är vi ganska stolta över. För det talar om för oss, men givetvis även för dig, att BirdBlocker följer alla lagar och regler.

Produkter