Ansvarsfriskrivning för www.BirdBlocker.com

Den här sidan anger ansvarsfriskrivningen för www.BirdBlocker.com, som görs tillgänglig av BirdBlocker. Denna sida innehåller ansvarsfriskrivningen för www.BirdBlocker.com, som tillhandahålls av BirdBlocker.

Immateriella rättigheter

Du får använda informationen på denna webbplats gratis förutsatt att du inte kopierar, distribuerar eller på annat sätt använder eller missbrukar den. Du får reproducera informationen på denna webbplats enbart enligt bestämmelserna i lagstiftningen.

Ingen text, foto eller annat material på denna webbplats får reproduceras utan uttryckligt skriftligt medgivande från BirdBlocker. All immateriell egendom tillhör BirdBlocker.

Noggrannhet kan inte garanteras

I förekommande fall::

Vi gör vårt bästa för att så noggrant som möjligt återspegla både sakförhållanden och avsett pris när det gäller priserna som visas på vår webbplats. Fel som uppstår i detta avseende och som tydligt är program- eller skrivfel ska aldrig tolkas som ett skäl att kräva eller anta att det finns ett avtal eller en överenskommelse med BirdBlocker.
BirdBlocker gör allt för att hålla sin webbplats så uppdaterad som möjligt. Vi tar inget ansvar om information eller innehåll på denna webbplats är ofullständig och/eller felaktig trots dessa ansträngningar.
Informationen och/eller produkterna på webbplatsen erbjuds för försäljning utan några garantier eller påståenden om att det inte skulle finnas fel eller brister. Vi förbehåller oss rätten att revidera, ta bort eller lägga upp all information utan föregående meddelande.

Revisioner

Skulle denna ansvarsfriskrivning revideras, hittar du den senaste versionen av www.BirdBlocker.com ansvarsfriskrivningen på denna sida.